ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของเด็กเรียบร้อย

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวภารดี  กล้าหาญ
ค.บ.2 เอกการประถมศึกษา
หมู่ 1 รหัส 534188029
คณะครุศาสตร์

http://youtu.be/VDOUp9WFFaM